Timglasets barn

Carlssons förlag, 1993

Boken skildrar vardagen och livsvillkoren för barnen på en cancerklinik i det forna Tjeckoslovakien. Bilderna av barnen kopplas till bilder av den miljökatastrof som råder i Centraleuropa.

En skildring om barns utsatthet och styrka.

Mötet

Storkamp Media, 2000

En bok om kulturskillnader och ledarskap. Konkreta jämförelser av bland annat samhälle, politik, ekonomi och utbildningstradition i Finland och Sverige.

I bokens bilder visar Kjell Fredriksson på sina upplevelser av Finland.