Lauras osthandel, Sandvikstorgets saluhall i Helsingfors, Finland Foto: Kjell Fredriksson