Tid är en stund som gått

En lätt surrealistisk skildring av den sovjetiska arméns uttåg ur Östeuropa. Bilder som berättar om en stormakts nedmontering av sin krigsmaskin efter en 40-årig ockupation.