Om Kjell Fredriksson

Kjell Fredriksson är specialiserad på reportage, porträtt och ideíllustrationer. Han har Mälardalen som bas, men gör ofta reportageresor till länder som Kina, Finland och Tjeckien. Kjell Fredriksson arbetar även med föreläsningar om fotografisk bild och bildjournalistik på skolor, studieförbund, fotoklubbar och tidningsredaktioner.

Parallellt med fotograferandet har Kjell Fredriksson under drygt 20 år arbetat med fotografiska utbildningar. Han startade Nordens Fotoskola på Biskops Arnö, där han undervisade i bildjournalistik och var ansvarig för KY-utbildningen under ett antal år. Han startade och var under fem år ansvarig utgivare för Fotograficentrums Bildtidning.

Kjell har gått en treårig fotoutbildning på Christer Strömholms Fotoskola. Han har även en lärarexamen från Linköpings Universitet.

Sedan 1991 har Kjell Fredriksson haft 24 utställningar runt om i Sverige, övriga Norden, Holland, Frankrike, Tjeckien, Estland, Grekland och Turkiet.

Stipendier

  • Sveriges Författarfond 1981
  • Sveriges Konstnärsfond 1991
  • Sveriges Författarfond, femårigt 1995-2000